Standaard leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie © aangeduid als de METAALUNIE VOORWAARDEN en eerder als de SMECOMA VOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001. Publicatie van de Metaalunie, P.O. Box 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Standard conditions of delivery and payment issued by the Metaalunie ©

metaal uni logo

referred to as the METAALUNIE CONDITIONS and previously as the SMECOMA CONDITIONS, filed at the Registry of the District Court in Rotterdam on 1 January 2001. Publication of the Metaalunie, P.O. Box 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Download: leveringsvoorwaarden [PDF]